صیغه یابی سایت های صیغه یابی جدید
userimage

anahitadating logo
anahitadating

صیغه یابی

صیغه یابی

دکتران متخصص بیماری‌های عفونی و ایدز معتقد است از آنجایی که در صیغه یابیفرد محدود به یک شریک جنسی نشده و می‌تواند از این طریق، چند شریک جنسی داشته باشد احتمال شیوع بیماری‌های مقاربتی افزایش می‌یابد.

ازدواج دایم

در شرایط فعلی و با دانش ناکافی مردم جامعه در خصوص بیماری‌های مقاربتی ترویج صیغه یابی کار غلطی به نظر می‌رسد برخی مخالفان معتقدند «فرهنگ جامعه ما فرهنگ ازدواج دایم است». به جای ترویج صیغه یابی برای عزیزان باید مشکلات ازدواج دایم آنان را حل کرد

صیغه

دانشمندان معتقدند که صیغه موجب ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان می‌شود. زیرا در قوانین صیغه منافع مرد بر منافع زن برتری دارد و م

زیرا در صیغه یابی، زنان از مردان ارث نمی‌برند و مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست

 

مخالفان در اسلام

 

مخالفان در بحث‌های درون‌دینی، با استناد به دستورها و سنت پیامبر، متعه را حرام می‌دانند. عمده‌ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت صیغه یابی بر تحریم آن به واسطه سنت و احادیث پیامبر است

سایت همسریابی

صیغه یابی
Average Rating: 4.8
Votes: 5710
Reviews: 5629
مطالب مشابه
اخرین مطالب